topbar

Vaaliteemat 2019

Maatalous

Yksi vaaliteemoistani kohdistuu maatalouteen. Perheemme asuu maatilalla, joka on ollut samalla suvulla jo vuodesta 1662. Pinta-ala on toki pienentynyt sukupolvien saatossa, mutta edelleen omistuksessamme on pelto- ja metsäalueita. Kun ostimme tilan, teimme yhdessä vaimoni kanssa päätöksen, että pellot vuokrataan aktiiviviljelijöille ja metsänhoito jää meille itselle. Tämä on osoittautunut hyväksi järjestelyksi.

Maatalous on siis olennainen osa elämäämme ja saamme seurata sitä oman pihapiirin ympärillä eri vuoden-aikoina. Tämä antaa mahdollisuuden käydä keskusteluja naapureiden, sukulaisten ja maanviljelijöiden kanssa alan nykytilasta. Keskustelu ei aina ole kovin positiivista, sillä kannattavuus laskee koko ajan. Tuntuu, että viljelijää vie kuitenkin eteenpäin ajatus ”minun sukupolvi ei tätä lopeta”. Yksi maatalouden kantavia voimia onkin periksiantamattomat alan ammattilaiset, jotka tekevät työtä kunnialla.

Kun asiaa tarkastellaan maailmanlaajuisesti, juuri suomalainen maatalous tuottaa puhtainta ja turvallisinta ruokaa pellolta ruokapöytään. Kuinka on siis mahdollista, että esimerkiksi viljelijän keskimääräinen tuntipalkka on noin viisi euroa tunnilta? Siis viisi euroa siitä hyvästä, että tuotat maailman parasta ruokaa.

Viime aikoina on tullut todistetuksi, että suomalaisten maanviljelijöiden ja maataloustuottajien työn tulokset huomioidaan maailmalla. Meille arkinen hyödyke on esimerkiksi Kiinassa suorastaan luksustuote. Maatalous yhdessä elintarviketuottajien kanssa avaa vientikanavia, joita myös muut teollisuuden alat pystyvät varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa.

Kampanjan aikana haluan tuoda tietoisuuteen ja keskusteluihin nykyisen maatalouden kipukohdat. Haluan löytää asioita ja tapoja, joilla kannattavuutta ja maatalousyrittäjien jaksamista saadaan parannettua. Jos edes jollain tavalla saan tämän ammattikunnan arvostusta lisättyä, teen sen epäröimättä.


Yrittäjyys ja elinkeino

Oli vuosi 2006, kun 27 -vuotiaana päätin perustaa toiminimen. Muistan sen päivän, kun alueemme TE-keskuksessa täytetty paperi laittoi kaiken matkaan. Ennen tuota käänteentekevää hetkeä olin jo pitkään tiedostanut, että yrittäjyyden polku on minua varten. Toiminimellä tehdyt työt keskittyivät iltoihin ja viikonloppuihin, mutta ne valmensivat minua kohti kokopäiväistä yrittäjyyttä. Myös silloinen päivätyöni teollisuuden parissa antoi hyvän läpileikkauksen siitä mitä Suomessa tehdään ja osataan. Nykyisin olen kahden yrityksen osakas, joten yrittäjän arki niin hyvässä kuin pahassakin on tullut tutuksi.

Yrittäjyyden aloittamisen kynnys on varmasti teknisesti madaltunut, mutta silti se on monelle suuri ja tuntematon mahdollisuus. Pinttyneet ajatukset siitä, että yrittäjänä on mahdollisuus vain epäonnistua kulkevat vielä monen mietteissä. Myös byrokratia ja paperityöt laittavat monelle kapuloita rattaisiin. Tarvitsemme myönteistä tiedottamista ja kannustusta yrittäjyyden alkuaskeleisiin sekä tukea ja neuvoja muun muassa henkilöstön palkkaamiseen ja yritysten välisiin yhteistyömahdollisuuksiin. Yrittäjyydellä on keskeinen rooli tulevaisuuden Suomessa, sillä ajat ja tavat muuttuvat.

Yhä globaalimmaksi muuttuvassa maailmassa vientitoimet ovat meidän elinehto, joiden eteen on viime aikoina tehty paljon töitä. Isojen yhtiöiden rooli viennissä on kiistatta suuri, mutta myös pk-yrityksillä on runsaasti annettavaa. Näiden potentiaalisten menestystarinoiden etsintää ja viennin mahdollistamista tulee valtion taholta edesauttaa kaikin tavoin.

Yrittäjyyteen kuuluu paljon hyvää, mutta myös paljon sudenkuoppia. Niiden kitkemiseen tarvitsemme viestinviejää, joka kertoo asiat yrittäjän suulla sellaisenaan ja antaa päätöksentekoon näkemystä ja kokemusta. 


Koulutus

Olemme Vaasan vaalipiirin alueella onnekkaita, että meillä on hyvä työllisyys. Tyytyväisiä saamme olla myös siitä, että Pohjanmaan eri maakunnat omaavat laadukkaan koulutusverkoston. Alueella on laadukasta opetusta tuottavat lukiot ja 2. asteen ammatilliset opinahjot, korkeakoulut ja lisääntyvä yliopistoyhteistyö. Nämä kaikki luovat ainutlaatuisia mahdollisuuksia juuri meidän alueen kasvulle ja kehittymiselle.

Opiskelu on yksi elämämme kulmakiviä. Usein opiskelujen tarve mielletään nuorille, mutta tulevaisuudessa tämä tulee korostumaan entisestään kaikissa ikäluokissa. Emme ehkä saa nauttia aikoinaan opitun ammattitutkinnon tuomasta työpaikasta vuosikymmeniä, vaan alati muuttuvassa maailmassa myös työtehtävät muuttuvat ja uusiutuvat nopeammin. Näemme jo nyt mitä muutoksia on odotettavissa robotiikan ja muun teknologian kehittymisen myötä. Toiveissa on luoda ratkaisuja, joissa esimerkiksi robotilla korvattava työntekijä koulutetaan uudelleen jo ennen kuin hänen tehtävänsä päättyy. Näin estetään tarpeettomuuden tunne ja luodaan uskoa tulevaisuuteen. Ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen vika tai syy, että kehitys kehittyy.

Suomi on monilla mittareilla maailman kärkeä. Olemme osoittaneet, että koulutukseen tehdyt muutokset ja jatkuva seuranta ovat tuottaneet tuloksia. Uudistuksista huolimatta seuraavalla vaalikaudella olisi hyvä tarkastella tehtyjä päätöksiä. Etenkin 2. asteen ammatillisen koulutuksen osalta opettajia tulee lisätä ja lähiopetuksen arvostus palauttaa. Myös yrityksissä tapahtuvan työssäoppimisen laatu tulee taata jokaiselle opiskelijalle.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenenä toimiminen on antanut kattavan näköalapaikan tämän päivän ajankuvaan. Valtionohjaus, uudet toimialat ja täydennyskoulutus ovat tärkeä osa Suomen tulevaisuutta. Tehdään tästä maailmanlaajuisia vertailuja kestävästä huippujärjestelmästä entistä parempi. 

 

Vaalilehti julkaistiin 04/2019, jonka sivuilta pääset tutustumaan vaalikampanjaani: Viestinviejän Sanomat